Szukaj na tym blogu

niedziela, 11 lutego 2018

Magic Coins of Java, Bali and the Malay Peninsula. Thirteenth to Twentieth Centuries - Joe Cribb

"Magic Coins of Java, Bali and the Malay Peninsula. Thirteenth to Twentieth Centuries", czyli po polsku "Magiczne monety Jawy, Bali i Półwyspu Malajskiego. Od XIII do XX wieku." to katalog amuletów monetopodobnych. Nie jest to publikacja poświęcona stricte keszówkom, ale zawarte w niej wyobrażenia indonezyjskich gobogów czynią ją wartą odnotowania.Pośród 333 zaprezentowanych przez Joe Cribba numizmatów wiele miejsca poświęcono amuletom keszowym zwanym gobog lub gobog wayang. Pierwsze talizmany tego typu powstały w okresie istnienia państwa Majapahit (1293–1527). Ich kształt, sposób przedstawiania wyobrażeń awersu i rewersu oraz technika wykonania nie pozostawiają wątpliwości, że powstały one pod chińskim wpływem. Szczególne podobieństwo wykazują amulety z wyobrażeniami konia lub słonia, które zdają się być imitacjami chińskich żetonów do gry w wyścigi konne. Ponadto awersy i rewersy gobogów opatrzone zostały reliefami przedstawiającymi: bóstwa hinduistyczne, sceny z Mahabharaty (महाभारतम्), legendarne postacie (szczególnie lubianym motywem była opowieść o księciu Panjim), władców, zwierzęta, motywy roślinne, istoty mityczne, różnego rodzaju hinduskie symbole religijne, itd. Mimo upadku państwa Majapahit i pojawienia się islamu na Archipelagu Sundajskim produkcja amuletów nie ustała. Można śmiało stwierdzić, że w przypadku gobogów doszło do pewnego rodzaju synkretyzmu. Wiele z nich posiadało awers wykonany tradycyjnie podług majapahitańskich wzorców, natomiast rewersy zwykle opatrzone zostały arabską inskrypcją wychwalającą Allaha. Tego typu amulety produkowano aż do XX wieku.

 
Imperium Majapahit. Źródło: Wikipedia
Myślę, że książka Joe Cribba jest niezbędna dla zbieracza amuletów keszowych z Azji Południowo-Wschodniej. Pozwala ona nie tylko usystematyzować kolekcję, ale także przestrzec przed podróbkami. Gobogi z czasów majapahitańskich należą do rzadkości, przez co bardzo chętnie się je dziś podrabia. Po drugie, wielu sprzedawców oferuje amulety z czasów Majapahit w rzeczywistości sprzedając ich XVII-XIX-wieczne naśladownictwa. Prezentowana publikacja pozwoli zbieraczowi się przed takim problematycznym zakupem uchronić.

Na zakończenie załączam spis treści publikacji:

Podziękowania

Wstęp
1. Treść i układ pracy
2. Materiał badawczy i aparat naukowy
3. Klasyfikacja i rozplanowanie
4. Datacja i funkcje


Katalog:
Grupa 1 Jawa - od końca wieku XIII do XV (numery 1-78)
Grupa 2 Jawa - od końca wieku XIV do XVI (numery 79-94)
Grupa 3 Jawa - od końca wieku XIV do XVI (numery 95-102)
Grupa 4 Jawa - od wieku XVI do XVII (numery 103-28)
Grupa 5 Jawa - od wieku XV do XVI (numery 129-42)
Grupa 6 Jawa - od wieku XV do XVI (numery 143-53)
Grupa 7 Jawa - od wieku XV do XX (numery 154-74)
Grupa 8 Jawa - od wieku XV do XIX  (numery 175-81)
Grupa 9 Jawa - od wieku XV do XVIII  (numery 182-7)
Grupa 10 Jawa - od wieku XV do XVIII (numery 188-97)
Grupa 11 Jawa - od lat 70-tych do 90-tych XIX wieku (numery 198-217)
Grupa 12 Półwysep Malajski - od początku wieku XX do lat 60-tych (numery 218-27)
Grupa 13 Półwysep Malajski - lata 50-te i 60-te wieku XX (numery 228-41)
Grupa 14 Bali - od początku wieku XX do lat 70-tych (numery 242-8)
Grupa 15 Jawa i Półwysep Malajski - wiek XIX (numer 249)
Grupa 16 Jawa - od lat 50-tych do 80-tych XX wieku (numery 250-9)
Grupa 17 Półwysep Malajski - lata 50-te i 60-te wieku XX (numery 260-87)
Grupa 18 Półwysep Malajski - lata 50-te i 60-te wieku XX (numery 288-327)
Grupa 19 Malezja i Tajlandia - lata 90-te XX wieku (numery 328-33)

Bibliografia

Załączniki
1. Zbiory muzealne i kolekcje prywatne
2. Arabskie i malajskie inskrypcje

Indeksy
1. Wyobrażenia
2. Elementy graficzne
3. Ogólne

Tablice
Magiczne monety
Materiał porównawczySpis treści w języku oryginalnym:

Acknowledgements

Introduction
1. Content and Arrangement
2. Collection and Scholarship
3. Classification and Designs
4. Dating and Function

Catalogue:
Series 1 Java late 13th-15th century (nos 1-78)
Series 2 Java late 14th-16th century (nos 79-94)
Series 3 Java late 14th-16th century (nos 95-102)
Series 4 Java 16th-17th century (nos 103-28)
Series 5 Java 15th-16th century (nos 129-42)
Series 6 Java 15th-16th century (nos 143-53)
Series 7 Java 15th-20th century (nos 154-74)
Series 8 Java 15th-19th century (nos 175-81)
Series 9 Java 15th-18th century (nos 182-7)
Series 10 Java 15th-18th century (nos 188-97)
Series 11 Java 1870s-90s (nos 198-217)
Series 12 Malay Peninsula 1900s-60s (nos 218-27)
Series 13 Malay Peninsula 1950s-60s (nos 228-41)
Series 14 Bali 1900s-70s (nos 242-8)
Series 15 Java or Malay Peninsula 19th century (no. 249)
Series 16 Java 1950s-80s (nos 250-9)
Series 17 Malay Peninsula 1950s-60s (nos 260-87)
Series 18 Malay Peninsula 1950s-60s (nos 288-327)
Series 19 Malaysia or Thailand 1990s (nos 328-33)

Bibliography

Appendices
1. Museum and Private Collections
2. Arabic and Malay Inscriptions

Indexes
1. Designes
2. Design Elements
3. General

Plates
Magic Coins
Comparative Material

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz